+ 1 (707) 877-4321
+ 33 977-198-888

طبیعتِ هـنـر و هنر درطبیعت

در طبیعت همواره تکا پوئی در جریان است که: توسعه و تحول را همزمان درکُلیت خود پدید می آورد. Rokhsareh Omid Banai
6 декабря 2010

طبیعتِ هـنـر

در طبیعت  همواره  تکا پوئی  در جریان است که:

 توسعه و تحول را همزمان درکُلیت خود پدید می آورد.

وجودِ " زمان، مکان و فضا" در آثار تجسمی، نشانه ای عینی از هـمگنی خلاقیتهای هـنـریِ انسان با طبعیت است.

از ظهورِ نخستین شاهکارهای خلق شده بدستِ اولین انسانهایِ هـنـرمنـد بر روی دیوارة غـارها تابه امروز،

هـنـر؛ بعنوان زیر بنایِ اصلیِ رسانه با تنوعِ گسترش یابنده ی آن، در به اندیشه واداشتنِ بشر برای تجزیه و تحلیلِ بـَدَوی ترین احساسات وغرائزِخود، تا درکِ هرچه بهترِ دریافتهایِ متعالی ترِ انسان، نظیرِزیبائی و یاتجلیِ عشق و نیزتاکَندوکاو در تمامیِ" رفتارهای آدمی"، در حوزه های خصوصی و اجتماعی همیشه و همه جا حضوری شگرف و راهگشا داشته است.

   و در کنارِ این باورِ درست یا غلط ؟...! که: اقتصاد زیربنای همه چیز است و مابقی روبناست"، هـنـر، دارای رسالتی عظیم بوده، چرا که: در طولِ تاریخِ هستیِ بشر با وجود استفاده ابزاری از "هـنـر و هـنـرمند"، خلاقیتهای هـنـریِ هـنـرمندان، با تکیه برپیوندِ ذاتیِ خود با طبیعت، در تمامی تحولات"فرهنگی؛ مذهبی؛ اخلاقی؛ اقتصادی؛ اجتماعی؛ تاریخی" و بطورکلی در همه ی شئون زندگی انسان، (چه فردی و چه گروهی) همواره و همه جا توانسته پویا و رهیاب با خلق آثار هنریِ شگفت انگیز، به فضائلِ"شریف انسانی" عینیت بخشیده، آنان را به ماده بدل سازد، و بطور مستقل یکی از تأثیرگذارترین وجهت دهنده ترین پدیده ها برروی تاریخِ تمدنِ بشرباشد.

به گفته فردوسی: هـنـر بـرتـر از گـوهـر آمـد پـدیـد

و در میانِ هنرهای موجود،هنرهای تجسمی و خصوصاً مجسمه سازی، بعنوان رسانه ای که با حضورِ فیزیکیِ خود به فضاسازیِ ذهنی و عینی همزمان دست می یابد؛ این امکان را به ما داده است تا دراین جریانِ برخاسته از طبیعت، خود راشناور سازیم. 

رخساره و امید بنائی                                طبیعتِ هـنـر و هنر درطبیعت   در طبیعت همواره تکا پوئی در جریان است که: توسعه و تحول را همزمان درکُلیت خود پدید می آورد.
You don't have flash installed.
EMAIL- EMAIL- EMAIL- EMAIL- EMAIL- * A